Xóa máy ảo khỏi Load Balancer
Xóa máy ảo khỏi Load Balancer

Nếu muốn xóa máy ảo khỏi Load Balancer bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào trang Load Balancer details bằng cách chọn tên Load Balancer tương ứng trên bảng quản trị Load Balancer Management.

Userguide FPT Load Balancer 2022 4

Bước 2: Ở tab Instances sẽ hiện danh sách máy ảo đã thêm vào Load Balancer. Tiếp theo chọn Select instances.

Userguide FPT Load Balancer 2022 5

Bước 3: Bấm vào icon Userguide FPT Load Balancer 2022 8 ở cuối tên máy ảo cần xóa tại trường Instances trong popup Change instances.

Userguide FPT Load Balancer 2022 9

Bước 4: Chọn Save.

Userguide FPT Load Balancer 2022 7