Disable policy
Disable policy
Updated on 01 Jul 2024

Để sử dụng tính năng Disable Policy, người dùng cần đăng nhập vào hệ thống với phân quyền Tenant owner

Bước 1: Ở meu chọn Policy Management. Người dùng chọn một Policy đang ở trạng thái Active, sau đó chọn Actions > chọn Disable policy

file

Bước 2: Một hộp thoại hiện lên, người dùng nhấn Disable policy để xác nhận hành động. Hệ thống sẽ tắt Policy và cập nhật trạng thái trên màn hình Policy Management

file

Bước 3: Hệ thống sẽ tắt Policy và cập nhật trạng thái từ Active sang Inactive trên màn hình Policy Management

file