Giới thiệu
Giới thiệu
Updated on 01 Jul 2024

FPT Smart Cloud giới thiệu tính năng Policy management giúp đảm bảo các tiêu chuẩn của tổ chức được thực thi một cách hiệu quả. Chức năng này sẽ đánh giá các tài nguyên và hành động dựa trên các đặc điểm của chúng so với các quy tắc kinh doanh (business rule) đã được xác định trước đó. Người dùng có thể tắt các Policy để bỏ qua nó, nhưng chúng tôi rất khuyến khích bạn kích hoạt lại Policy sau đó để đảm bảo an toàn cho hệ thống.

Tính năng hiện đang trong phiên bản Beta. Nếu bạn cần sử dụng, hãy liên hệ ngay với đội hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ.