Xóa Autoscale Policy
Xóa Autoscale Policy
Updated on 19 Apr 2024

Bước 1: Truy cập trang Autoscaling > Autoscale Policy.

Bước 2: Trong mục Actions của Autoscale Policy muốn xóa, chọn Delete.

Bước 3: Một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện. Chọn Delete.