Initial Setup
Initial Setup
Updated on 28 Jul 2023
Export: PDF

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng FPT Key Vault, trước tiên hãy kiểm tra và hoàn thành các công việc sau:

Tạo tài khoản FPT Cloud và đăng nhập vào FPT Portal

Để bắt đầu sử dụng dịch vụ FPT Key Vault, bạn cần đăng nhập vào FPT Portal.

Hãy truy cập vào và đăng nhập bằng tài khoản/mật khẩu FPT Cloud đã được cấp. Chọn đúng Tenant, Region, VPC cần sử dụng dịch vụ.

Nếu chưa có tài khoản FPT Cloud, bạn hãy truy cập trang chủ tại .

Sau đó chọn chức năng Sign Up và nhập các thông tin theo hướng dẫn của hệ thống. Bạn sẽ được bộ phận hỗ trợ liên hệ ngay sau đó và xác nhận các thông tin để tạo tài khoản.

Trong qua trình thao tác nếu gặp bất kỳ lỗi nào hãy liên hệ ngay cho đội ngũ Support của chúng tôi để được hỗ trợ.

Sau khi thực hiện các thao tác trên, bạn đã sẵn sàng để khởi tạo Key Vault trên hệ thống FPT Cloud.

DMCA compliant image