Tất cả tài liệu

Object Storage

  Bật tính năng versioning cho bucket
  Bật tính năng versioning cho bucket

  Versioning là tính năng giúp lưu và quản lý nhiều biến thể (phiên bản) của cùng một đối tượng trên FPT Object Storage. Bạn có thể sử dụng tính năng Versioning để lưu trữ, truy xuất và khôi phục mọi phiên bản của mọi đối tượng được lưu trữ trong bucket của bạn.

  Để bật tính năng này cho bucket bạn thao tác như sau:

  Bước 1: Trên giao diện S3 Browser, chọn bucket muốn enable tính năng Versioning > Chọn Edit Versioning Settings.

  User guide FPT Object Storage 27

  Bước 2: Tick chọn Enable versioning for new-bucket và chọn OK để lưu cài đặt.

  User guide FPT Object Storage 28