Tất cả tài liệu

FPT Object Storage

  Initial Setup
  Initial Setup
  Updated on 29 Mar 2024

  Để bắt đầu sử dụng FPT Object Storage, người dùng cần hoàn thành các công việc sau :

  Tạo tài khoản FPT Cloud và đăng nhập.

  Để đăng ký tài khoản FPT Cloud, bạn hãy truy cập trang chủ tại https://fptcloud.com/.

  Sau đó chọn chức năng Sign Up và nhập các thông tin theo hướng dẫn của hệ thống. Bạn sẽ được bộ phận hỗ trợ liên hệ ngay sau đó và xác nhận các thông tin để tạo tài khoản.

  Để đăng nhập vào FPT Portal, bạn hãy truy cập vào .

  Sau khi đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Bạn sẽ thấy các thông tin tài khoản của mình như: Tenant, Region, VPC.

  User guide FPT Object Storage 78

  Đăng ký sử dụng dịch vụ Object Storage

  Nếu bạn có nhu cầu sử dụng Object Storage, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Sau khi cung cấp các thông tin cần thiết, tài khoản của bạn sẽ được mở tính năng quản trị Object Storage trên FPT Cloud.

  User guide FPT Object Storage 79