Tất cả tài liệu

FPT Object Storage

  Bucket
  Bucket
  Updated on 29 Mar 2024

  Bucket là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ một đơn vị lưu trữ mang tính logical trên FPT Object Storage. Mỗi bucket sẽ có nhiệm vụ chứa các file/folder mà người dùng upload lên. Để view list bucket, bạn hãy truy cập Object Storage Management tại https://console.fptcloud.com, chọn tab Buckets.

  Tạo Bucket

  Bước 1: Truy cập Object Storage Management tại https://console.fptcloud.com, chọn tab Buckets.

  Bước 2: Chọn Create Bucket.

  Bước 3: Nhập tên Bucket mới, chọn Region từ danh sách.

  Tại Advanced setting, người dùng chọn:

  • Bucket ACL: Public/ Private: Cho phép quản lý quyền truy cập vào bucket.
  • Bucket Versioning: Disable/ Enable: Tính năng giúp lưu và quản lý nhiều phiên bản (version) của một object trên FPT Object Storage.

  Hệ thống sẽ hiển thị Bucket mới ở Object Storage Management.

  Xóa Bucket

  Lưu ý: Thao tác xóa Bucket sẽ xóa toàn bộ các object bên trong và không thể phục hồi, hãy cẩn thận với thao tác này.

  Bước 1: Truy cập Object Storage Management, chọn tab Buckets.

  Bước 2: Tại phần Action của Bucket cần xóa, chọn Delete.

  Bước 3: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên bucket và yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Delete để tiến hành xóa.

  Empty Bucket

  Tính năng Empty Bucket giúp bạn xóa toàn bộ dữ liệu của bucket. Các thông tin cấu hình sẽ được giữ nguyên ví dụ như Permission, Policy,…

  Lưu ý: Thời gian xử lý sẽ phụ thuộc vào số lượng object. Hãy cân nhắc dùng tính năng Delete Bucket nếu bucket của bạn có trên 1000 object.

  Ở Bucket cần thao tác, chọn action Empty Bucket. Popup cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên bucket và yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Delete để tiến hành xóa.

  Thêm thư mục mới trong Bucket

  Trong mô hình Object Storage phi cấu trúc nói chung và FPT Object Storage nói riêng, không có khái niệm Folder như chúng ta thường sử dụng. Thay vào đó, chỉ có khái niệm BucketObject. Tuy nhiên FPT Portal sẽ hiển thị theo cấu trúc thư mục để người dùng dễ sử dụng. Các object cùng chung path sẽ được gom nhóm thành một folder.

  Ví dụ bạn có 2 object có path là bucket_name/folder-1/object-1.txtbucket_name/folder-1/object-2.txt, FPT Portal sẽ hiển thị object-1.txtobject-2.txt ở trong thư mục folder-1.

  Để tạo một folder mới, bạn hãy thao tác như sau:

  Bước 1: Trên bảng quản trị Object Storage Management, di chuyển đến vị trí cần thêm thư mục và chọn New folder. Bước 2: Nhập tên thư mục mới và chọn Create.

  Tìm kiếm Bucket

  Bạn có thể tìm kiếm danh sách các bucket thỏa mãn điều kiện cho trước, dựa theo trường Name.

  Nhập nội dung cần tìm kiếm vào ô Search và bấm Enter.

  Bucket Logging

  Bucket Logging là tính năng thu thập các dữ liệu log và ghi lại tất các hoạt động xảy ra trong bucket.

  Để truy cập tính năng, người dùng là theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Tại tab Action của Bucket, chọn Bucket Logging.

  Bước 2: Tại đây, người dùng chọn khoảng thời gian muốn download log từ Bucket, sau đó nhấn Get và chờ hệ thống xử lí.

  Bước 3: Sau khi hoàn thành, Unify Portal sẽ hiển thị 100 bản ghi mới nhất. Để xem nhật kí hoàn chỉnh của Bucket, chọn Download.