Tất cả tài liệu

FPT Object Storage

  Migrate bucket data
  Migrate bucket data
  Updated on 29 Mar 2024

  FPT Object Storage được phát triển theo hướng tương thích với tiêu chuẩn AWS S3, vì vậy bẹn có thể dễ dàng chuyển dữ liệu từ bất kỳ nhà cung cấp Object Storage nào sang FPT Object Storage một cách nguyên vẹn.

  Tính năng Migrate bucket data được phát triển để phục vụ nhu cầu chuyển dữ liệu mà không cần các  bước cấu hình rắc rối. Người dùng chỉ cần khai báo thông tin trên giao diện đơn giản và mọi việc còn lại FPT Object Storage sẽ thực hiện.

  Trước khi chuyển dữ liệu, bạn cần đọc kỹ một số lưu ý sau:

  1. Thu thập thông tin xác thực từ nhà cung cấp S3: Trước khi bắt đầu, đảm bảo bạn đã thu thập đủ thông tin xác thực từ nhà cung cấp S3 nơi chứa Source Bucket, bao gồm Endpoint và Access Key.

  2. Liên hệ với nhà cung cấp S3 để tối ưu băng thông và QoS: Do quá trình chuyển dữ liệu sẽ diễn ra qua Internet, vì vậy tốc độ chuyển có thể sẽ phụ thuộc vào băng thông của S3 Provider chứa Source Bucket. Bạn cần liên hệ với S3 Provider đấy và yêu cầu tăng băng thông + QoS của bucket để quá trình thực hiện nhanh hơn.

  3. Hạn chế tác động vào bucket và object trong quá trình chuyển dữ liệu: Tính năng Migrate bucket data sẽ capture lại danh sách object trong bucket khi tạo job và sẽ chỉ chuyển theo danh sách này. Vì vậy, trong quá trình chuyển dữ liệu bạn nên hạn chế tác động vào các object trong bucket.

  • Nếu thêm object sau khi tạo job => Object đấy sẽ không được chuyển.

  • Nếu xóa object sau khi tạo job => Job vẫn sẽ chạy và bỏ qua object bị xóa, nhưng job sẽ ở trạng thái error.

  4. Quản lý thông tin Access Key một cách an toàn: Thông tin Access Key sẽ được lưu tại máy chủ của FPT Cloud trong quá trình job chạy và được xóa khỏi hệ thống ngay khi job hoàn thành. Tuy nhiên để đảm bảo bảo mật, bạn chỉ nên tạo các Access key có quyền giới hạn và disactive ngay sau khi job hoàn thành.

  Hướng dẫn:

  Bước 1: Ở menu chọn Object Storage, mở tab Migrate Bucket. Chọn Add Migrate Job. file Bước 2: Khai báo Source Config file Provider: Tên nhà cung cấp Object Storage, tùy chọn S3 Compatible sẽ hoạt động với hầu hết các provider trên thị trường hiện tại.

  Endpoint: Endpoint chứa Source bucket

  Region: Region chứa Source bucket

  Access Key/Secret Key: Cặp Access Key.

  Bước 3: Chọn Source Bucket file Bước 4: Chọn Destination Bucket

  Chọn region trên FPT Object Storage và bucket chứa dữ liệu. file Bước 5: Confirm thông tin và chọn Create. file Sau khi tạo thành công, hạ tầng FPT Cloud sẽ bắt đầu chuyển dữ liệu về. Trong quá trình chuyển, bạn không được phép xóa các Access Key đã khai báo, tránh tình trạng job bị lỗi.