Tất cả tài liệu

FPT Object Storage

  Object
  Object
  Updated on 29 Mar 2024

  Upload Object mới vào Bucket

  FPT Unify Portal hỗ trợ upload tối đa 100GB cho 1 lượt upload. Nếu có nhu cầu upload file với dung lượng lớn hơn, vui lòng sử dụng S3 tool hoặc S3 CLI.

  Nếu file chuẩn bị upload trùng tên với file đã tồn tại trên folder, bạn sẽ nhận được cảnh báo ghi đè. Trong trường hợp chưa bật versioning, các file này sẽ ghi đè lên file đã tồn tại trên bucket. Nếu đã bật Versioning, hệ thống sẽ tạo một version mới.

  Bước 1: Trên bảng quản trị Object Storage Management, di chuyển đến vị trí cần thêm file và chọn Upload object.

  Bước 2: Chọn file từ thiết bị cần upload và chọn Upload.

  Download Object

  Trên bảng quản trị Object Storage Management, di chuyển đến vị trí của file cần download và bấm vào tên của file. Hệ thống sẽ tự động download file đã chọn về thiết bị qua trình duyệt.

  Copy URL của Object

  Bạn có thể lấy URL của từng object trong trường hợp cần share file hoặc gắn link vào website khác. Tuy nhiên để GET được object này thì object hoặc bucket chứa nó phải ở chế độ Public.

  Trên bảng quản trị Object Storage Management, di chuyển đến vị trí file, ở phần Action chọn Copy URL.

  Delete Object

  Lưu ý: Nếu không bật Versioning, thao tác delete object sẽ xóa vĩnh viễn object và không thể phục hồi, hãy cẩn thận với thao tác này.

  Bước 1: Trên bảng quản trị Object Storage Management, di chuyển đến vị trí file cần xoá, ở phần Action chọn Delete. Bước 2: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, hiển thị tên file và yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Delete để tiến hành xóa. Thời gian xử lý sẽ phụ thuộc vào dung lượng của object, delete object bằng portal chỉ phù hợp với các file dung lượng dưới 50GB, nếu vượt qua giới hạn trên có thể lỗi phát sinh do vượt timeout.