Tất cả tài liệu

Object Storage

  Tạo Access Key mới
  Tạo Access Key mới

  Bước 1: Ở menu chọn Object Storage, mở tab Access Key. Chọn Generate Key.

  User guide FPT Object Storage 9

  Bước 2: Hệ thống sẽ tự động tạo một cặp key mới gồm Access KeySecret key. Bạn cần copy và lưu 2 key này ở nơi an toàn. Sau đó chọn Confirm access key.

  User guide FPT Object Storage 10

  Lưu ý:

  • Mỗi tài khoản chỉ được tạo tối đa 5 cặp Access key
  • Secret key chỉ được cấp một lần duy nhất ở bước 3. Bạn cần lưu trữ ở nơi an toàn để tránh mất quyền truy cập vào Storage.
  • Những người có cặp key Access và Endpoint đều có thể truy cập và xóa tất cả các file trong Storage của bạn, vì vậy hãy bảo mật cặp key Access này thật cẩn thận. Nếu phát hiện bị lộ hãy lên FPT Portal xóa ngay lập tức tránh phát sinh các rủi ro khác.