Tất cả tài liệu

Object Storage

  Thay đổi quyền xem của file trong Bucket
  Thay đổi quyền xem của file trong Bucket

  Bước 1: Trên bảng quản trị Object Storage Management, chọn Bucket chứa file cần thay đổi quyền.

  User guide FPT Object Storage 75

  Bước 2: Di chuyển đến vị trí file, ở phần Action chọn Edit Permission.

  User guide FPT Object Storage 5

  Bước 3: Chọn chế độ hiển thị tại ô Read permission, chọn Update.

  User guide FPT Object Storage 6