Đăng ký dịch vụ API MANAGEMENT trên FPT Portal
Đăng ký dịch vụ API MANAGEMENT trên FPT Portal
Updated on 04 Jul 2024

Đối tượng sử dụng: API Provider.

Bước 1: Để đăng ký mới tài khoản API Provider, trên menu chọn Api Management > Creat.

Userguide FPT API Management 1

Bước 2: Nhập thông tin Username và chọn Plan, Pricing.

Alt text

Bạn có thể tham khảo cấu hình cụ thể của từng plan theo bảng sau:

 

Plan Mô tả Số lượng site Số lượng API Số lượng Product
Pilot User dùng site và product mặc định và không có chức năng tạo thêm site và product. 1 2 1
Normal User dùng site và product mặc định và không có chức năng tạo thêm site. 1 Không giới hạn 1
Enterprise User có thể tự tạo site và product. Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Chức năng Standard Advanced Premium
Transactions Max: 250/s Max: 1000/s Max: 5000/s
Developer Portal No Yes Yes
Custom Domain Yes Yes Yes
Self - hosted Gateway No Yes Yes
Message size 15KB 25KB 50KB
Loging retention 1 tháng 2 tháng 3 tháng
SLA 99.95% 99.99% 99.99%
Giá dịch vụ hàng tháng (chưa thuế GTGT 10%) 6 200 000 VND 15 000 000 VND 35 900 000 VND

 

Bước 3: Chọn Create. Hệ thống sẽ tiến hành khởi tạo dịch vụ và thông báo tình trạng xử lý.

Userguide FPT API Management 3

Sau khi hệ thống khởi tạo tài khoản thành công, người dùng sẽ được tự động chuyển hướng sang trang quản trị ApiManager Application: console.apim.fptcloud.com/api-manager.

Userguide FPT API Management 4

Hoặc để chủ động truy cập vào trang quản trị ApiManager Application, người dùng có thể vào FPT Portal và chọn Start trên API Management.

Userguide FPT API Management 5