Xóa Autoscale Group
Xóa Autoscale Group
Updated on 19 Apr 2024

Bước 1: Tại menu Autoscaling > Chọn Autoscale Group.

Bước 2: Trong mục Actions tương ứng với group cần xóa, chọn Delete.

Bước 3: Một hộp thoại mới sẽ xuất hiện. Chọn Delete.