Xóa Autoscale Schedule
Xóa Autoscale Schedule
Updated on 19 Apr 2024

Bước 1: Truy cập trang Autoscaling > Autoscale Group. Chọn một group cần xóa Autoscale Schedule.

Bước 2: Chuyển sang tab Schedule > Trong mục Actions của Schedule muốn xóa, chọn Delete.

Bước 3: Một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện. Chọn Delete.