Tôi muốn tìm hiểu về Backup, FPT Cloud có chính sách dùng thử không?
Tôi muốn tìm hiểu về Backup, FPT Cloud có chính sách dùng thử không?

Có, tùy vào từng dịch vụ và từng thời điểm khác nhau mà chúng tôi có những chương trình dùng thử tương ứng. Đừng ngần ngại mà liên hệ với FPT Cloud để nhận thông tin về các chương trình mới nhất.