Tại sao đôi lúc tôi thấy số lượng Restore Point trên hệ thống nhiều hơn số lượng Lastest backup to keep đã khai báo?
Tại sao đôi lúc tôi thấy số lượng Restore Point trên hệ thống nhiều hơn số lượng Lastest backup to keep đã khai báo?

Do bản chất của phương thức Incremental backup là chỉ lưu lại sự thay đổi của hệ thống hiện tại với bản backup gần nhất. Vì vậy nếu muốn Restore một bản Incremental backup cần phải có các Restore Point cũ hơn. Tùy vào chế độ backup bạn đã chọn mà FPT Cloud sẽ luôn tự động xóa các Restore Point không còn cần thiết để tối ưu dung lượng lưu trữ.