Tất cả tài liệu

Backup

    Incremental backup là gì và lợi ích khi sử dụng?
    Incremental backup là gì và lợi ích khi sử dụng?
    Updated on 04 Apr 2024

    Incremental backup là phương thức backup dựa trên nguyên tắc so sánh hệ thống hiện tại với bản backup gần nhất và chỉ lưu trữ lại các dữ liệu có sự thay đổi. Thay vì chụp và lưu trữ lại toàn bộ dữ liệu rất tốn thời gian xử lý như Full Backup. Incremental backup giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, hiệu năng xử lý và dung lượng lưu trữ.