Tất cả tài liệu

Backup

  Quản lý Backup job
  Quản lý Backup job
  Updated on 16 Apr 2024

  FPT Backup sử dụng khái niệm Backup Jobs để quản lý, theo dõi và điều phối các tác vụ sao lưu đối với tài nguyên cần backup như VM.

  Khi khởi tạo một backup job, bạn sẽ cần khai báo các thông tin như kịch bản sao lưu (dailly/weekly/monthly), phương thức sao lưu (Full/Incremental), đối tượng sao lưu (danh sách VM) và người nhận thông báo.

  Sau khi được khởi tạo thành công, Backup Jobs sẽ chạy hoàn toàn tự động theo lịch trình đã được thiết lập. Mỗi lần chạy, job sẽ tạo ra các restore point (điểm phục hồi) mới và lưu trữ chúng ở một phân vùng lưu trữ riêng biệt trên cùng một khu vực (region) với VPC. Điều này giúp đảm bảo an toàn dữ liệu trong trường hợp tài nguyên của khách hàng bị tấn công và gặp sự cố.

  Khởi tạo một Backup job

  Bước 1: Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management, chọn Create backup job.

  Bước 2: Cấu hình Backup Job theo nhu cầu với các lựa chọn sau:

  Tên trường cần nhập Mô tả
  Name Nhập tên của Backup Job
  Description Mô tả
  Notification to Chọn người nhận thông báo qua Email. Bạn có thể tạo mới bằng cách bấm vào link: Create your email contact here trên FPT Portal
  Apply instances in VPC Chọn VM trong VPC sẽ áp dụng cho Backup Job.1 Backup Job có thể gắn với nhiều VM, nhưng 1 VM chỉ gắn với 1 Backup Job.
  Lastest backup to keep Số lượng Restore points tối đa sẽ giữ lại, mặc định là 7.
  Quick backup option Chọn kịch bản backup, chế độ này sẽ gợi ý một số option thông dụng.- Daily full backup: Backup full hằng ngày.- Daily incremental backup: Tự động tạo 1 bản backup full ở lần đầu, các lần sau chỉ tạo bản incremental.- Daily incremental, Weekly active full: Tự động tạo 1 bản backup full ở lần đầu, các lần sau chỉ tạo bản incremental, cuối tuần tạo 1 bản Full.- Daily incremental, Monthly active full:Tự động tạo 1 bản backup full ở lần đầu, các lần sau chỉ tạo bản incremental, cuối tháng tạo 1 bản Full.
  Advance backup option Chế độ này bạn cần khai báo thủ công các thông số. Chỉ sử dụng nếu bạn đã am hiểu về cơ chế lập lịch Backup.

  Bước 3: Chọn Create để thực hiện khởi tạo Backup Job mới. Hệ thống sẽ kiểm tra tài nguyên, thông báo xác nhận và tiến hành quá trình khởi tạo dựa vào cấu hình đã chọn.

  Sau khi khởi tạo thành công, người dùng có thể thấy Backup Job mới tạo ở trạng thái Initiated. Đến thời gian quy định, job sẽ tạo bản restore point đầu tiên. Nếu bạn muốn chạy ngay lập tức, hãy chọn Action > Start.

  Ngoài ra ở config của tất cả VM được gắn vào vào Backup Job sẽ có thêm tab Backups. Ở đây sẽ hiển thị tất cả các Restore Point khả dụng và lịch backup tiếp theo.

  Xem danh sách Backup Job hiện tại

  Để xem danh sách và các thông tin cấu hình của các Backup trên hệ thống, bạn thao tác như sau:

  Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management chọn tab Backup Job.

  Ở đây có danh sách các job với một số trường thông tin quan trọng:

  • Name: Tên Job
  • Status: Trạng thái của job, có các trạng thái sau:
   • Initiated: Đã tạo xong job, chờ chạy lần đầu.
   • Success: Đã chạy thành công task backup gần nhất.
   • Fail: Task backup gần nhất có lỗi xảy ra.
   • Pending: Đang tạm dừng backup do lỗi resource, lỗi hạ tầng,…
  • Instances: Danh sách máy ảo đang gắn với job, với các máy ảo đã bị xoá khỏi hệ thống FCI sẽ bị gạch tên.
  • Next Run: Thời gian chạy tiếp theo.

  Start Backup Job thủ công

  Mặc định Backup Job sẽ được chạy tự động khi đến giờ đã quy định, nếu bạn muốn chạy backup thủ công có thể thao tác theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management.

  Bước 2: Ở phần Action của Backup Job cần chạy thủ công, chọn Start.

  Bước 3: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Start để tiến hành chạy thủ công.

  Sau khi yêu cầu chạy Backup Job thủ công, hệ thống sẽ kiểm tra tài nguyên, thông báo xác nhận và tiến hành quá trình backup trên các VM đã chọn. Tiến độ sẽ được cập nhật trên Backup & Recovery Management.

  Disable Backup Job

  Nếu tạm thời không có nhu cầu backup, bạn có thể disable Backup Job và enable lại khi cần. Lúc này hệ thống sẽ dừng việc tạo restore point mới, đồng nghĩa với VM sẽ không còn được bảo vệ. Nếu bạn muốn tạm dừng backup, hãy thao tác theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management.

  Bước 2: Ở phần Action của Backup Job cần tạm dừng, chọn Disable.

  Bước 3: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Disable để tiến hành tạm dừng backup.

  Enable Backup Job

  Để bật lại các Backup Job đã tạm dừng trước đó, bạn hãy thao tác theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management.

  Bước 2: Ở phần Action của Backup Job cần bật, chọn Enable.

  Xóa Backup Job

  Ở FPT Backup, xoá Backup Job tương ứng với việc không còn nhu cầu bảo vệ các máy ảo đã gắn trong job đấy. Thao tác này sẽ dừng backup tự động trong tương lai và xóa các Restore Point đã tạo ở quá khứ và không thể phục hồi lại được. Đồng nghĩa với VM sẽ không còn được bảo vệ. Hãy cẩn thận khi thực hiện thao tác này. Nếu có một máy ảo quan trong và bạn muốn giữ lại các restore point cũ, hãy detach máy ảo đấy ra khỏi job trước khi xoá.

  Bước 1: Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management.

  Bước 2: Ở phần Action của Backup Job cần xóa, chọn Delele.

  Bước 3: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Delele để tiến hành xóa hoàn toàn Backup Job.