Tất cả tài liệu

Backup

  Kiểm tra thông tin backup và restore của VM.
  Kiểm tra thông tin backup và restore của VM.
  Updated on 16 Apr 2024

  Ngoài việc thống kê chung ở Backup & Recovery Management, FPT Portal còn hỗ trợ bạn xem trạng thái backup và restore của từng VM tại giao diện quản trị của VM đấy.

  Để vào giao diện quản trị VM, bạn thao tác như sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Compute Engine > Instance Management. Chọn VM cần kiểm tra thông tin.

  Userguide FPT Backup 2022 27

  Bước 2: Nếu VM đã được bảo vệ bởi 1 Backup Job bất kỳ, sẽ có thêm tùy chọn Backups. Chọn tab Backups.

  Userguide FPT Backup 2022 28

  Bước 3: Ở tab Backups bạn sẽ thấy trạng thái của Backup Job, danh sách các Restore Point.

  Userguide FPT Backup 2022 29

  Lưu ý: Tab Backups chỉ hiển thị khi VM đang được bảo vệ bởi một Backup Job. Nếu bạn xóa Backup Job, danh sách Restore Point và các thông tin khác cũng sẽ bị xóa khỏi hệ thống.