Tất cả tài liệu

Backup

  Initial Setup
  Initial Setup
  Updated on 16 Apr 2024

  Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng FPT Cloud Server và Backup Service, trước tiên hãy kiểm tra và hoàn thành các công việc sau:

  • Tạo tài khoản FPT Cloud và đăng nhập vào FPT Portal
  • Tạo người nhận thông báo

  Sau khi thực hiện các thao tác trên, bạn đã sẵn sàng để khởi tạo một máy chủ trên hệ thống FPT Cloud Server.

  Tạo tài khoản FPT Cloud và đăng nhập vào FPT Portal

  Để bắt đầu sử dụng dịch vụ FPT Backup bạn cần đăng nhập vào FPT Portal, bạn hãy truy cập vào .

  Sau khi đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp, chọn đúng Tenant, Region, VPC chứa máy chủ cần bảo vệ.

  Nếu chưa có tài khoản FPT Cloud, bạn hãy truy cập trang chủ tại https://fptcloud.com/.

  Sau đó chọn chức năng Sign Up và nhập các thông tin theo hướng dẫn của hệ thống. Bạn sẽ được bộ phận hỗ trợ liên hệ ngay sau đó và xác nhận các thông tin để tạo tài khoản.

  Trong qua trình thao tác nếu gặp bất kỳ lỗi nào hãy liên hệ ngay cho đội ngũ Support của chúng tôi để được hỗ trợ.

  Tạo người nhận thông báo

  FPT Backup hỗ trợ gửi các thông báo quan trọng trong quá trình backup qua email cho một hoặc nhiều người, để thêm Email nhận thông báo bạn thao tác như sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Cloud Guard > Alert, mở tab Recipients và chọn Create Recipient.

  Một hộp thoại mới sẽ hiện lên và hướng dẫn người dùng các bước tiếp theo.

  Userguide FPT Backup 2022 1

  Bước 2: Nhập các thông tin theo yêu cầu :

  • Name: Nhập tên người nhận.
  • Type: Chọn phương thức gửi cảnh báo là Email.

   Bước 3: Khai báo Address nhận cảnh báo tương ứng:

  Userguide FPT Backup 2022 2

  Bước 4: Khi đã nhập đầy đủ thông tin, chọn Create.

  Userguide FPT Backup 2022 3

  Hệ thống sẽ tiến hành xử lý và thông báo xác nhận. Sau khi khởi tạo thành công, người dùng có thể thấy Recipient mới và có thể kiểm tra thông tin trên bảng quản trị.

  Userguide FPT Backup 2022 4