• Giới thiệu
 • Bảng giá
 • Đối tác
 • Sự kiện

Tất cả tài liệu

Backup

  Restore lại VM từ các Restore Point
  Restore lại VM từ các Restore Point
  Updated on 19 Oct 2023

  Các VM được bảo vệ bởi Backup Job bằng cách tạo định kỳ các Restore Point ở thời điểm hệ thống chạy ổn định. Trong trường hợp hệ thống có vấn đề, bạn chỉ cần restore lại VM về thời điểm chạy ổn định gần nhất. Để restore lại VM từ các Restore Point, bạn hãy thao tác như sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management. Mở tab Restore.

  Ở đây sẽ hiển thị các VM đang được bảo vệ và số lượng Restore Point đã được tạo thành công trước đấy.

  Userguide FPT Backup 2022 19

  Bước 2: Ở phần Action của VM cần restore, chọn Restore.

  Userguide FPT Backup 2022 20

  Bước 3: Popup Instance restore sẽ hiển thị các thông tin quan trọng như Instance name và list Restore Point của VM đấy. Bạn chọn Restore Point cần restore về và chọn Restore Instance.

  Userguide FPT Backup 2022 21

  Bước 4: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Restore Instance để tiến hành khôi phục lại VM.

  Userguide FPT Backup 2022 22