Tất cả tài liệu

Backup

  Clone VM từ các Restore Point
  Clone VM từ các Restore Point
  Updated on 16 Apr 2024

  Ngoài việc khôi phục lại VM từ Restore Point, FPT Backup còn cho phép bạn tạo ra một VM mới với dữ liệu được lấy từ Restore Point. VM được tạo bằng hình thức này sẽ có các thông tin cấu hình như hệ điều hành, Ram + CPU,…và dữ liệu ổ đĩa giống hoàn toàn với VM được backup ở thời điểm tạo Restore Point. Giúp bạn clone 1 VM chính ra nhiều VM phụ một cách đơn giản và nhanh chóng.

  Để clone một VM mới từ Restore Point, bạn hãy thao tác như sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management. Mở tab Restore.

  Ở đây sẽ hiển thị các VM đang được bảo vệ và số lượng Restore Point đã được tạo thành công trước đấy.

  Bước 2: Ở phần Action của VM cần restore, chọn Clone.

  Bước 3: Popup New instance from restore point sẽ hiển thị list Restore Point. Bạn chọn Restore Point và nhập tên cho VM sẽ tạo vào New instance Name. Sau đó chọn Restore New Instance.

  Bước 4: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Restore Instance để tiến hành clone VM.