Tất cả tài liệu

Backup

    Tôi được hỗ trợ những gì khi thuê máy chủ và dùng dịch vụ Backup trên FPT Cloud?
    Tôi được hỗ trợ những gì khi thuê máy chủ và dùng dịch vụ Backup trên FPT Cloud?
    Updated on 16 Apr 2024

    Ngay khi bạn liên hệ với FPT Cloud và đồng ý sử dụng dịch vụ, bạn sẽ được tạo 1 tài khoản để quản trị tài nguyên trên trang FPT Portal và được cung cấp các hướng dẫn sử dụng.

    Trong quá trình khởi tạo tài nguyên và sử dụng dịch vụ, nếu có bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ. Bạn chỉ cần liên hệ với bộ phận kỹ thuật, các kỹ thuật viên sẽ hỗ trợ bạn 24/7.