Tất cả tài liệu

IAM

  Thay đổi mật khẩu
  Thay đổi mật khẩu
  Updated on 20 Dec 2022

  Sau khi IAM User đăng ký và đăng nhập thành công vào FPT Portal hoặc sau một thời gian sử dụng, User nên đổi password để đảm bảo bảo mật cho tài khoản.

  Bước 1: Nhấn vào vùng hiển thị tên tài khoản ở góc trên bên phải FPT Portal > Chọn Change Password.

  Bước 2: Trên giao diện hộp thoại Change Password, nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Current: Nhập mật khẩu hiện tại.
  • New: Nhập mật khẩu hiện mới.
  • Confirm: Xác nhận mật khẩu hiện mới.

  Bước 3: Chọn Change Password, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra xử lý và thông báo kết quả.