Tất cả tài liệu

FPT Cloud Guard

  Bật/Tắt Alert
  Bật/Tắt Alert
  Updated on 03 Oct 2023

  Tính năng Bật/Tắt trạng thái hoạt động của Alert cho phép người dùng điều chỉnh trạng thái hoạt động của Alert để tạm thời không sử dụng và nhận cảnh báo từ 1 Alert bất kỳ mà không cần phải xóa Alert đó đi.

  Trên bảng quản trị Alert Management, chọn Alert cần bật/tắt. Nhấn nút switch Userguide FPT Alert 2022 5 để thay đổi trạng thái bật/tắt tùy theo nhu cầu người dùng.

  wGK1+4254bLnQAAAABJRU5ErkJggg==

  Trạng thái hoạt động của Alert được hiển thị tại bảng quản trị Alert Management, trường Status với 2 giá trị:

  • Bật: Hệ thống tự động tính toán để gửi thông báo cho người dùng nếu mức sử dụng đạt ngưỡng theo cấu hình của người dùng.
  • Tắt: Hệ thống dừng tính toán và sẽ không gửi thông báo tự động.