Initial Setup
Initial Setup
Updated on 03 Oct 2023

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng FPT Cloud Guard – Alert, trước tiên hãy kiểm tra và hoàn thành các công việc sau:

Sau khi thực hiện các thao tác trên, bạn đã sẵn sàng để khởi tạo Alert trên hệ thống FPT Cloud.

Tạo tài khoản FPT Cloud và đăng nhập vào FPT Portal

Để đăng ký tài khoản FPT Cloud, bạn hãy truy cập trang chủ tại https://fptcloud.com/.

Sau đó chọn chức năng Sign Up và nhập các thông tin theo hướng dẫn của hệ thống. Bạn sẽ được bộ phận hỗ trợ liên hệ ngay sau đó và xác nhận các thông tin để tạo tài khoản.

Để đăng nhập vào FPT Portal, bạn hãy truy cập vào https://console.fptcloud.com/.

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp, chọn đúng Tenant, Region, VPC chứa tài nguyên cần theo dõi và bắt đầu sử dụng Alert.

Nếu không chắc chắn về các thông tin trên hoặc hệ thống phản hồi lỗi sau 3 lần thử thì hãy liên hệ ngay cho đội ngũ Support của chúng tôi để được hỗ trợ.