Đăng nhập dịch vụ FPT Kafka
Đăng nhập dịch vụ FPT Kafka
Updated on 13 May 2024

Để đăng ký mới tài khoản Kafka, bạn cần được cấp quota dịch vụ. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có nhu cầu sử dụng.

Bước 1: Trên menu của FPT Portal chọn Integrations > Kafka Service

Bước 2: Nhấn chọn Create > Nhập thông tin cần thiết

Bước 3: Chọn Create, hệ thống sẽ khởi tạo tài khoản và thông báo tình trạng xử lý.

Sau khi khởi tạo tài khoản thành công, người dùng sẽ được tự động chuyển hướng sang trang dịch vụ Kafka https://fptcloud.com/product/fpt-kafka/

Hoặc để chủ động truy cập vào trang quản trị Kafka, người dùng có thể vào FPT Portal và chọn Start