Xóa credentials
Xóa credentials
Updated on 13 May 2024

Nếu bạn muốn xóa credential, bạn thực hiện các bước như bên dưới.

Bước 1: Chọn credential cần xóa > Nhấn nút Remove

Bước 2: Trên hộp thoại xác nhận, để đồng ý xóa, bạn chọn Yes; để hủy thao tác bạn chọn Cancel.