Tạo topics
Tạo topics
Updated on 13 May 2024

Để tạo topic, bạn thao tác như sau: Bước 1: Ở menu Application > chọn Topic > chọn Create

Bước 2: Bạn nhập các thông tin cần thiết:

  • Name (required): tên topic

  • Partitions (required): số partition của topic

  • Replication factor (required):

  • Cleanup Policy (required):

  • Advanced configuration (optional)

Bước 3: Nhấn nút OK để tạo topic thành công.

Lưu ý: Tên topic phải được đặt theo quy tắc [prefix].[tên topic]