Sửa credentials
Sửa credentials
Updated on 13 May 2024

Hệ thống cho phép thay đổi password của credential. Để chỉnh sửa, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Bạn chọn credential cần thay đổi password > Chọn Edit

Bước 2: Nhập password mới

Bước 3: Nhấn OK để lưu thông tin.