Xóa consumer groups
Xóa consumer groups
Updated on 13 May 2024

Để xóa consumer group, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Chọn consumer group cần xóa > Chọn Remove

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại xác nhận, đồng ý xóa bạn chọn Yes, để hủy thao tác bạn chọn Cancel

Lưu ý: Không thể xóa consumer group khi đang active member.