Tạo consumer groups
Tạo consumer groups
Updated on 13 May 2024

Consumer group là một nhóm các consumer. Một consumer có thể là bất kì ứng dụng nào có chức năng subscribe vào một topic và tiêu thụ tin nhắn.

Để tạo consumer group, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Tại menu Applications > chọn Consumer groups > chọn Create

Bước 2: Nhập các thông tin:

  • Group name (required): Tên group bạn muốn tạo

  • Offset strategy (required)

  • Topic (required)

Lưu ý: Một consumer group có thể đăng kí nhiều topic

Bước 3: Nhấn OK để tạo thành công