Xóa ACLs
Xóa ACLs
Updated on 13 May 2024

Để xóa ACLs, bạn thao tác như hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn ACL bạn cần xóa > Chọn Remove

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại xác nhận, nhấn Yes để thực hiện xóa. Để hủy thao tác, bạn chọn Cancel.