Tất cả tài liệu

Managed – FPT Kubernetes Engine

  Nâng cấp K8S version
  Nâng cấp K8S version
  Updated on 08 Jul 2024

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management. Chọn Cluster muốn nâng cấp K8s version.

  Bước 2: Tại mục Cluster Information > Version. Chọn icon Setting.

  Bước 3: Chọn Version cần nâng cấp và chọn Upgrade.

  Lưu ý: Chỉ có thể nâng cấp version, không thực hiện được việc hạ version.

  Để tránh phát sinh vấn đề trong quá trình xử lý, nên nâng cấp version lần lượt theo thứ tự.