Tất cả tài liệu

Managed – FPT Kubernetes Engine

  Nâng cấp K8s version
  Nâng cấp K8s version
  Updated on 14 Sep 2023
  Export: PDF

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management. Chọn Cluster muốn nâng cấp K8s version.

  Userguide M FKE 8

  Bước 2: Tại mục GENERAL INFORMATION > Version. Chọn icon Setting.

  Userguide M FKE 20

  Bước 3: Chọn Version cần nâng cấp và chọn Upgrade.

  Userguide M FKE 21

  Lưu ý: Chỉ có thể nâng cấp version, không thực hiện được việc hạ version.

  Để tránh phát sinh vấn đề trong quá trình xử lý, nên nâng cấp version lần lượt theo thứ tự.

  DMCA compliant image