Tất cả tài liệu

Object Storage

  Initial Setup
  Initial Setup

  Để bắt đầu sử dụng FPT Object Storage, người dùng cần hoàn thành các công việc sau :

  Sau khi thực hiện thao tác trên, bạn đã sẵn sàng để khởi tạo, quản lý và sử dụng Object Storage của FPT Cloud.

  Tạo tài khoản FPT Cloud và đăng nhập.

  Để đăng ký tài khoản FPT Cloud, bạn hãy truy cập trang chủ tại https://fptcloud.com/.

  Sau đó chọn chức năng Sign Up và nhập các thông tin theo hướng dẫn của hệ thống. Bạn sẽ được bộ phận hỗ trợ liên hệ ngay sau đó và xác nhận các thông tin để tạo tài khoản.

  Để đăng nhập vào FPT Portal, bạn hãy truy cập vào https://console.fptcloud.com/.

  Sau khi đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Bạn sẽ thấy các thông tin tài khoản của mình như: Tenant, Region, VPC.

  Đăng ký sử dụng dịch vụ Object Storage

  Nếu bạn có nhu cầu sử dụng Object Storage, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Sau khi cung cấp các thông tin cần thiết, tài khoản của bạn sẽ được mở tính năng quản trị Object Storage trên FPT Cloud.