Tất cả tài liệu

Object Storage

  Download version cũ của file
  Download version cũ của file

  Nếu đã bật Versioning, bạn có thể download các phiên bản cũ hơn của file theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Trên giao diện S3 Browser, chọn file cần download các phiên bản cũ.

  Bước 2: Mở tab Versions, chọn đến phiên bản cần download.

  Bước 3: Chọn Download, sau đó chọn vị trí sẽ lưu file trên local và chọn Select Folder.