Tất cả tài liệu

Object Storage

  Khôi phục lại file đã xóa
  Khôi phục lại file đã xóa

  Sau khi bật tính năng Versioning, mọi thao tác khiến file có sự thay đổi đều sẽ được lưu trữ lại và đánh số. Kể cả thao tác Xóa. Nếu bạn muốn khôi phục lại file chỉ cần loại bỏ phiên bản được đánh dấu Xóa trên list Version là được. File sẽ được rollback về phiên bản bình thường trước khi xóa.

  Để thực hiện khôi phục file đã xóa bạn thao tác theo ví dụ sau:

  Đầu tiên bạn cần upload một file bất kỳ lên bucket đã bật tính năng Versioning sau đó chọn Delete để xóa nó.

  Lúc này ở tab Versions bạn sẽ thấy version mới nhất được đánh dấu (delete). Bạn chọn version đấy và chọn Delete.

  User guide FPT Object Storage 29

  File đã được khôi phục trở lại.

  User guide FPT Object Storage 30