Tất cả tài liệu

Object Storage

  Sử dụng Object Storage trên S3 Client
  Sử dụng Object Storage trên S3 Client

  Sử dụng Object Storage trên S3 Client

  Sau khi nhận được thông tin Access Key từ nhân viên kinh doanh của FPT Cloud hoặc lấy trực tiếp trên FPT Portal. Bạn có thể đăng nhập và sử dụng Object Storage qua các S3 Client như S3 Browser, Cloudberry Explorer,…

  Dưới đây là hướng dẫn sử dụng trên S3 Browser, FPT Cloud khuyến khích bạn nên sử dụng ứng dụng này vì nó là phần mềm miễn phí, phổ biến và hỗ trợ đầy đủ chức năng nhất.

  Bạn có thể tải và cài đặt S3 Brower tại đường link sau: https://s3browser.com/download.aspx

  Các thông tin cần để đăng nhập trên S3 Browser:

   

  Thông tin đăng nhập

  Ví dụ

  Account Name

  Tên người dùng (Có thể chọn tên tùy chọn bất kỳ)

  Account Type

  S3 Compatible Storage

  REST Endpoint

  Nhận từ nhân viên kinh doanh hoặc FPT Portal với phương thức ENDPOINT HTTPS

  Access Key

  Nhập access key đã được cấp trước đó

  Secret Access Key

  Nhập secret key đã được cấp trước đó