Tất cả tài liệu

Object Storage

  Thiết lập tính năng bucket ACL
  Thiết lập tính năng bucket ACL

  Bucket ACL (Access control list) là tính năng giúp bạn quản lý quyền truy cập vào nhóm và các đối tượng.

  User guide FPT Object Storage 37

  Bucket ACL hỗ trợ 3 dạng user cơ bản với các quyền Full Control, Read, Write, Read Permissions và Write Permissions. Khách hàng có thể thao tác nhanh bằng cách chọn một trong hai dạng ACL:

  • Make public: Tất cả người dùng đều có thể truy cập vào bucket với quyền Read.
  • Make private: Chỉ có owner có thể thao tác với bucket.User guide FPT Object Storage 38