Tất cả tài liệu

Object Storage

  Thiết lập tính năng bucket lifecycle
  Thiết lập tính năng bucket lifecycle

  Chức năng Bucket Lifecycle sẽ giúp bạn tự động xóa 1 file, 1 nhóm file hoặc các version của file khỏi Storage sau một thời gian nhất định. Việc xóa các file hoặc version không cần thiết sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên và chi phí cho Storage.

  Để bật chức năng Bucket Lifecycle bạn thao tác như sau:

  Bước 1: Trên giao diện S3 Browser, chọn bucket muốn enable tính năng Bucket Lifecycle > Chọn Lifecycle Configuration.

  User guide FPT Object Storage 31

  Bước 2: Chọn Add ở popup Bucket Lifecycle Rules để thêm Rule mới:

  User guide FPT Object Storage 32

  Bước 3: Tại popup Add New Lifecycle Rule bạn cần quan tâm đến 2 tab:

  • Action for current versions: Thêm hành động sẽ tác động đến version hiện tại của file.
  • Action for noncurrent versions: Thêm hành động sẽ tác động đến các version cũ của file.

  Tùy vào nhu cầu mà bạn mở tab tương ứng, tiếp theo chọn Permanently delete files ở phần Expiration.

  User guide FPT Object Storage 33

  Bước 3: Chọn chế độ xóa:

  • After specific number of days after creation: Các file sẽ bị xóa sau một số ngày nhất định.
  • On a particular date (UTC Midnight): Các file sẽ bị xóa tại ngày cụ thể (Tính theo thời gian UTC).User guide FPT Object Storage 34

  Bước 4: Nhập số lượng ngày hoặc ngày cụ thể tùy theo chế độ xóa và chọn Add new rule.

  User guide FPT Object Storage 35

  Bước 5: Thêm các rule khác tương tự. Sau khi đã thiết lập xong toàn bộ rule bạn chọn Save.

  User guide FPT Object Storage 36