Tất cả tài liệu

Backup

  Start Backup Job thủ công
  Start Backup Job thủ công
  Updated on 16 Aug 2023
  Export: PDF

  Mặc định Backup Job sẽ được chạy tự động khi đến giờ đã quy định, nếu bạn muốn chạy backup thủ công có thể thao tác theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management.

  Userguide FPT Backup 2022 10

  Bước 2: Ở phần Action của Backup Job cần chạy thủ công, chọn Start.

  Userguide FPT Backup 2022 11

  Bước 3: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Start để tiến hành chạy thủ công.

  Userguide FPT Backup 2022 12

  Sau khi yêu cầu chạy Backup Job thủ công, hệ thống sẽ kiểm tra tài nguyên, thông báo xác nhận và tiến hành quá trình backup trên các VM đã chọn. Tiến độ sẽ được cập nhật trên Backup & Recovery Management.

  DMCA compliant image