Tất cả tài liệu

Backup

  Xem danh sách Backup Job hiện tại
  Xem danh sách Backup Job hiện tại
  Updated on 16 Aug 2023
  Export: PDF

  Để xem danh sách và các thông tin cấu hình của các Backup trên hệ thống, bạn thao tác như sau:

  Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management chọn tab Backup Job.

  Userguide FPT Backup 2022 10

  DMCA compliant image