Tất cả tài liệu

Backup

  Xóa Backup Job
  Xóa Backup Job
  Updated on 16 Aug 2023
  Export: PDF

  Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa toàn bộ các Restore Point đã tạo trước đó và không thể phục hồi lại được. Đồng nghĩa với VM sẽ không còn được bảo vệ. Hãy cẩn thận khi thực hiện thao tác này.

  Bước 1: Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management.

  Userguide FPT Backup 2022 10

  Bước 2: Ở phần Action của Backup Job cần xóa, chọn Delele.

  Userguide FPT Backup 2022 17

  Bước 3: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Delele để tiến hành xóa hoàn toàn Backup Job.

  Userguide FPT Backup 2022 18

  DMCA compliant image