Tất cả tài liệu

Backup

  Disable Backup Job
  Disable Backup Job
  Updated on 16 Aug 2023
  Export: PDF

  Nếu tạm thời không có nhu cầu backup, bạn có thể disable Backup Job và enable lại khi cần. Lúc này hệ thống sẽ dừng việc tạo restore point mới, đồng nghĩa với VM sẽ không còn được bảo vệ. Nếu bạn muốn tạm dừng backup, hãy thao tác theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management.

  Userguide FPT Backup 2022 10

  Bước 2: Ở phần Action của Backup Job cần tạm dừng, chọn Disable.

  Userguide FPT Backup 2022 13

  Bước 3: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Disable để tiến hành tạm dừng backup.

  Userguide FPT Backup 2022 14

  DMCA compliant image