Disable Backup Job
Disable Backup Job

Nếu tạm thời không có nhu cầu backup, bạn có thể disable Backup Job và enable lại khi cần. Lúc này hệ thống sẽ dừng việc tạo restore point mới, đồng nghĩa với VM sẽ không còn được bảo vệ. Nếu bạn muốn tạm dừng backup, hãy thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management.

Userguide FPT Backup 2022 10

Bước 2: Ở phần Action của Backup Job cần tạm dừng, chọn Disable.

Userguide FPT Backup 2022 13

Bước 3: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên, yêu cầu người dùng xác nhận. Chọn Disable để tiến hành tạm dừng backup.

Userguide FPT Backup 2022 14