Enable Backup Job
Enable Backup Job

Để bật lại các Backup Job đã tạm dừng trước đó, bạn hãy thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management.

Userguide FPT Backup 2022 15

Bước 2: Ở phần Action của Backup Job cần bật, chọn Enable.

Userguide FPT Backup 2022 16