Tất cả tài liệu

Backup

  Enable Backup Job
  Enable Backup Job
  Updated on 16 Aug 2023
  Export: PDF

  Để bật lại các Backup Job đã tạm dừng trước đó, bạn hãy thao tác theo hướng dẫn sau:

  Bước 1: Ở menu chọn Backup & Recovery > Backup & Recovery Management.

  Userguide FPT Backup 2022 15

  Bước 2: Ở phần Action của Backup Job cần bật, chọn Enable.

  Userguide FPT Backup 2022 16

  DMCA compliant image