Tất cả tài liệu

Dedicated – FPT Kubernetes Engine

  Xem danh sách Kubernetes Cluster đã tạo
  Xem danh sách Kubernetes Cluster đã tạo
  Updated on 11 Aug 2023
  Export: PDF

  Bạn có thể xem và quản lý danh sách Kubernetes Cluster đã tạo trên trang Kubernetes Management.

  Để mở Kubernetes Management, bạn thao tác như sau:

  Trên FPT Portal, ở menu chọn Kubernetes. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách Cluster đã tạo với các thông tin quan trọng như : Id, Name, Version, Nodes, Type, Status, Created at.

  Userguide K8s 11

  DMCA compliant image