Tất cả tài liệu

Dedicated – FPT Kubernetes Engine

  Thêm NFS Persistent Storage
  Thêm NFS Persistent Storage
  Updated on 11 Aug 2023
  Export: PDF

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

  Userguide K8s 11

  Bước 2: Chọn Cluster muốn thêm NFS Persistent Storage.

  Userguide K8s 12

  Bước 3: Chọn tab Cluster Details, tại mục NFS Storage > Status chọn icon Setting.

  D9NueL0WcfDtQAAAABJRU5ErkJggg==

  Bước 4: Nhập dung lượng NFS Storage mong muốn (GB) và kiểm tra lại thông tin > Chọn Enable để thực hiện thêm NFS storage.

  vXtbgAAAABJRU5ErkJggg==

  DMCA compliant image