Tất cả tài liệu

Dedicated – FPT Kubernetes Engine

  Nâng cấp K8s version
  Nâng cấp K8s version
  Updated on 11 Aug 2023
  Export: PDF

  Bước 1: Ở menu chọn Kubernetes, hệ thống sẽ hiển thị trang Kubernetes Management.

  Userguide K8s 11

  Bước 2: Chọn Cluster muốn nâng cấp trên danh sách.

  Userguide K8s 12

  Bước 3: Chọn tab Cluster Details, tại mục Info Common > Version. Chọn icon Setting.

  Userguide K8s 31

  Bước 4: Chọn Version cần nâng cấp và chọn Upgrade.

  Userguide K8s 32

  Lưu ý: Chỉ có thể nâng cấp version, không thực hiện được việc hạ version.

  DMCA compliant image