Bật/Tắt Proxy Host
Bật/Tắt Proxy Host

Bước 1:WAF Dashboard, chọn Hosts > Proxy.

Userguide FPT WAF 2022 17

Bước 2: Proxy cần thay đổi trạng thái Bật/Tắt chọn icon More > Chọn chức năng Toggle.

Userguide FPT WAF 2022 22

Bước 3: Hộp thoại xác nhận hiện lên. Chọn Run Action để thực hiện thao tác.

Userguide FPT WAF 2022 23